Advertisements

“Allahumme barik lena fi redžebe, ve ša’bane, ve beligna ramadan!”

(Allahu naš, podari nam bereket u redžebu i šabanu i podari nam da dočekamo ramazan)

Ko su heroji našoj djeci?

Tribina 28. maja

Kliknuti na sliku za uvećanje

Dešavanja u našem džematu i ovaj blog…

Selam!

U posljednje vrijeme slabo unosim novosti ovdje na blog iz razgloga što se sva dešavanja i novosti mogu naći sad još na druga dva mjesta:

http://www.bizmalmo.se/

(stranica je promijenjena, stavljeni su novi sadržaji i redovno se updatira aktuelnim događajima u džematu)

Zatim ovdje:

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001005002958

(Žene džemata Malmo na fejsbuku-takođe se mogu pratiti aktuelna dešavanja u vezi druženja žena ali i drugih dešavanja, kao članica/član grupe možete davati ideje i prijedloge te na taj način aktivnije sudjelovati u dešavanjima u džematu)

Osim na ova dva mjesta članovi takođe dobijaju svakog četvrtka na svoju mejl adresu sedmični bilten o aktuelnim dešavanjima, a oni koji još to ne dobijaju mogu se registrovati ovdje (pogledati sliku za ilustraciju):

http://www.bizmalmo.se/

Tribina 16. aprila 2010.

U susret tribini

Obavještavamo cijenjene džematlije da će se u petak, 16.04.2010. godine, u prostorijama džemata, sa početkom u 20.00 sati, održati promocija romana:

“POKOŠENI CVJETOVI KRAJINE”

autora Muhameda Mahmutovića


D o b r o d o š l i !

Druženje mlađe grupe žena 10.4. (slike)

Zapisnik sa 3. sjednice Odbora BIZ Malmö

Nedjelja, 28. 03. 2010.

Dnevni red:

1. Analiza zaključaka sa prošle sjednice

2. Razno

(Odsutni: Aida Ramić, Emir Prlja, Mirzet ef. Džinalić i Alen Makalić)

Rad sjednice:

1. Na prošloj sjednici izabrano je nekoliko komisija sa konkretnim zaduženjima:

Vakufski fond

Ova komisija predložila je sljedeće:

– Odrediti cilj da se do 31. 12. 2011. prikupi 5 000 000 kruna kao osnova za kupovinu budućeg prostora za džamiju.

– Da se, do sada prikupljena sredstva Fonda uplate na JAK banku, a da se sa ovom bankomispita mogućnost još povoljnije saradnje kroz ulaganje naših članova.

– Da se 9. maja 2010.* u prostorijama Zajednice održi manifestacija pod nazivom„Naša lijepa avlija” na kojoj će biti prezentirani ciljevi Fonda i način prikupljanja sredstava. Ovoj manifestaciji prisustvovat će Hafiz Halil ef. Mehtić iz BiH, a svim članovima BIZ Malmö bit će poslana, za tu priliku, posebno urađena pozivnica. Uz ovu pozivnicu članovima će se poslati i jedan reklamni primjerak Informativnog biltena u pisanoj formi.

– Za manifestaciju će se pripremiti prijedlog ugovora za buduće vakife i to u tri kategorije zlatni (50 000 kr.), srebrni (30 000 kr.) i bronzani (20 000 kr.). Treba razmisliti i o nekom većem vakifu po kom bi se čak i ime džamije moglo dati, ovisno, naravno, o visini uloženog novca.

– Za manifestaciju pripremiti prigodnu zakusku

– Odbor treba ispitati mogućnost prikupljanja sredstava u Fond i prilikom skupova drugih organizacija, kao što je, npr., skori susret Vrbanjaca.

Odbor je prihvatio sve ove prijedloge.

Isplate gasuljenja

Ova komisija je predložila, a Odbor prihvatio, da se ubuduće isplate za gasuljenje vrše uz redovna primanja zaposlenih, s tim da će visina neto iznosa biti 500 kr., a obračun obaveza poslodavca i porez, po važećoj tabeli Porezne uprave.

U sklopu diskusije o ovom pitanju data su i dodatna pojašnjenja o potpisanom Ugovoru sa Pokopnom firmom Bosanske islamske zajednice iz Stockholma.

Internet stranica

Nakon što je komisija prezentirala do sada urađeno, Odbor je dao rok do 15. aprila 2010. da se počne sa novim dizajnom stranice, kao i sadržajem na švedskom jeziku.

Soba za igru

Komisija za sređivanje sobe za igru izvijestila je da je sto za sotni tenis popravljen, da su bačene oštećene igračke i da će, u dogovoru sa omladinom, biti kupljen jedan dio novih sadržaja.

Za osmišljavanje aktivnosti i uređenje prostora komisija će konsultirati sestre Amiru Mašić i Edinu Sandić, koje imaju iskustva u ovom poslu.

Tribina petkom

Komisiji za pripremu i osmišljavanje tribina pridružuje se i Melina Mahmutović. Još je jednom istaknuto da su svi zaposleni u Zajednici obavezni prisustvovati svim tribinama i pomoći u tehničkoj organizaciji.

Ova komisija bit će zadužena i za organiziranje drugih predavanja.

2. Razno

U sklopu ove tačke Odbor je donio nekoliko zaključaka:

– Zadužuje sa Alen ef. Delić da, zajedno sa omladinom, prikupi što veći broj meil adresa i brojeva telefona naših članova, kako bi im se ponudilo slanje Info biltena

– Ispitati način i mogućnosti obavještavanja članova SMS porukama

– Odbor još jednom konstatira da su članovi Odbora obavezni svoj izostanak sa sjednica

unaprijed opravdati, te da na sjednice dolaze na vrijeme.

– Predsjednik „Vatana” treba, kada on nije u mogućnosti prisustvovati sjednicama Odbora, obavezno zadužiti nekog iz IO „Vatana” da ga zamijeni.

Zapisnik vodio:

Idriz Karaman

*Prvobitno je za datum održavanja manifestacije bio određen 2. maj, međutim, nakon što je došlo do promjene datuma posjete Hafiza Halila Mehtića, Odbor je promijenio i datum manifestacije.

Petak/subota/nedjelja-dešavanja

Ovog vikenda:

Petak, 26.3. – tribina na temu Sigurnost i utjecaj interneta na djecu i porodicu/predavac Edin Sandic – s početkom u 20 h.

Subota, 27.3.- druženje i predavanje za mlađe žene s početkom u 16 h.

Nedjelja 18. 3. – Zikir iza akšam namaza

Bujrum! 🙂

Gost-predavač ove sedmice-hfz. Čajlaković

« Older entries